Gevelwegwijzer PDF Afdrukken E-mail

Uitvoering aan gevels en dak is niet voor een ieder weggelegd en ook niet altijd alledaags. Mede hierom heeft GevelCentrum Nederland, in samenwerking met o.a. B&O Gevelconsultancy BV, een aantal brochures opgesteld die u informeert en voorbereidt op de komende uitvoering aan uw gevel of dak.

Deze brochures kunt u tegen een kleine vergoeding ontvangen door overmaking van € 29,75 inclusief BTW op rekening 65.08.37.541 onder vermelding van "het onderwerp" en vervolgens uw naam, adres, postcode en woonplaats.

GevelCentrum Nederland doet u binnen één week de brochure aan u toekomen.

De brochures die opgevraagd kunnen worden zijn:

  1. Voeg- en kitafwerkingen
  2. Metselwerken
  3. Voegwerken
  4. Hydrofoberen
  5. Schilderwerken op hout
  6. Schilderwerken op steen en beton
  7. Dakwerken (platte daken)
  8. Dakwerken (schuine daken)

In de toelichting leest u wat wij behandelen in de brochure