Schilderwerk Afdrukken

In de gevelwegwijzer "Schilderwerk" wordt onderscheid gemaakt in "Schilderwerk op Hout" en "Schilderwerk op Steenachtige ondergronden". Binnen deze onderdelen worden de volgende onderdelen behandeld:

  1. Wanneer schilderen, technisch of esthetisch noodzakelijk?
  2. Wat voor keuzes, c.q. besluiten, dient u vooraf voor te bereiden en te nemen?
  3. Op welke wijze kunt u offertes aanvragen en waar dient u op te letten?
  4. Welke type verven zijn er en welke kwaliteit is gewenst voor uw woning/gebouw?
  5. Welke normen zijn belangrijk voor deze werkzaamheden?
  6. U wilt opdracht geven aan een aannemer, waarop moet u letten?
  7. Waarmee dient u rekening te houden bij de start van uitvoering?
  8. Op welk punten kunt u het werk controleren?
  9. Hoe om te gaan met betaling aan de aannemer?

Door overmaking van € 57,12 inclusief BTW op rekening 55.50.70.573, onder vermelding van brochure "Schilderwerken op hout" of "Schilderwerk op Steenachtige ondergronden"  en vervolgens uw naam, adres, postcode en woonplaats wordt de brochure naar u toegezonden. Met deze brochure in de hand kunt u beter offertes van aannemers of gespecialiseerde bedrijven beoordelen c.q. toetsen aan uw eigen ideeën over de te verrichten onderhoud.

Vindt u de materie moeilijk te begrijpen, mail ons dan zodat wij op locatie de situatie kunnen beoordelen en u van een deskundig advies kunnen voorzien. De kosten voor het advies bedragen € 371,28 incl. BTW voor één dagdeel en vervolgens € 92,82 incl. BTW per uur volgend op voornoemd dagdeel. Dit lijkt in eerste instantie een hoog bedrag, echter door onze inzet kan veel schade aan uw gevel worden voorkomen.

Kortom: "GevelCentrum Nederland brengt uw gevel naar een hoger kwaliteitsniveau"